INFORMACJA O PRZETWARZANIU – POLITYKA PRYWATNOŚCI – POLITYKA COOKIES

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej:RODO).
 2. Ilekroć używana jest nazwa klauzula informacyjna  należy ją rozumieć jako to formułę tekstową, wynikającą z obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych, w zależności od sposobu pozyskania danych, zgodnie z art. 13 lub 14 w/w Rozporządzenia RODO.
 3. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.magurka.com.pl ;.
 4. Operatorem serwisu jest Magurka sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym, pod adresem 43-392 Międzyrzecze Górne 380.
 5. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: magurka@peugeot.com.pl .
 6. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych, a pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem https://www.magurka.com.pl/klauzula-informacyjna/ w odniesieniu między innymi do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 7. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Obsługa zapytań przez formularz,
 • Realizacja zamówionych usług,
 • Prezentacja oferty lub informacji.

8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§ 2 Hosting

 1. Serwis oraz poczta elektroniczna jest technicznie utrzymywany na serwerach operatora: WizjaNet Sp. z o.o., ul. Legionów 26/28 bud. B, 43-300 Bielsko-Biała. Operator utrzymuje serwery – przechowuje dane terenie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 2. Miejsca  wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Serwis internetowy może zawierać linki do stron do serwisów zewnętrznych, w szczególności:
 • Peugeot Polska,
 • Grupa PSA,
 • Otomoto.pl

4. Operator serwisu nie posiada kontroli, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pochodzące z serwisów zewnętrznych.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na potrzeby funkcjonowania niniejszego serwisu są przetwarzane następujące informacje mające charakter danych osobowych:
 • dobrowolnie podane dane w formularzu takie jak imię*, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej* (przy czym podanie danych oznaczonych*) jest wymogiem wysłania formularza),
 • dane gromadzone przez serwis, a niezbędne dla nawiązania i utrzymanie połączenia w szczególności takie jak oznaczenie czasu, adres IP komputera.

2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy, czy też pocztę elektroniczną,
 • realizacji czynności podjętych na żądanie klienta przed zawarciem umowy,
 • prawidłowej pracy serwera (serwisu), administrowania serwisem.

3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym informacje dotyczące praw i wolności osób których dane są przetwarzane dostępne są pod adresem: https://www.magurka.com.pl/klauzula-informacyjna/ .

§ 4 Komunikacja przez platformy firm trzecich

Aktywności Użytkownika Internetu na prowadzonych przez Magurka sp. z o.o. mediach społecznościowych takich jak Facebook, Google, Twitter i LinkedIn itp. może wywołać odpowiedź w ramach dopuszczonych w danym serwisie mechanizmów.

Odpowiedź Magurka sp. z o.o. będzie dotyczyła kontekstu wynikającego z aktywności Użytkownika Internetu.

Dane osobowe w trakcie tego typu komunikacji są zależne od indywidualnych ustawień jakie zostały ustawione przez Użytkownika Internetu i wynikają ze zgód udzielonych dostawcy serwisu.

§ 5 Stosowane techniki marketingowe

 1. Operator serwisu stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator serwisu nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje.

Usługa ta bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 1. Operator serwisu stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 2. Operator serwisu korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Operator serwisu nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Operator serwisu nie wykorzystuje standardowych wtyczek do mediów społecznościowych, kliknięcie piktogramu związanego z aktywnością powoduje przekierowanie na stronę konkretnego serwisu społecznościowego.

§ 6 Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której na urządzenie użytkownika przesyłane są aktualne dane ze strony operatora systemu;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „§ 4 Stosowane techniki marketingowe”.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W przypadku, gdy strona internetowa wykorzystuje linki (zawartość) zewnętrznych serwisów internetowych (np. Peugeot Polska) na urządzeniu końcowym użytkownika będą zapisywane również pliki cookies wymagane przez tegoż operatora. Operator serwisu nie ma wpływu na ilość oraz funkcje jakie będą pełniły pliki cookies z zewnętrznych serwisów internetowych.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§ 7 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

3. Urządzenia mobilne: